Get Adobe Flash player

Завдання

1. Пристрій складається з 10 незалежно працюючих елементів. Ймовірність відмови кожного елемента за час t дорівнює 0,05. Оцінити ймовірність того, що абсолютна величина різниці між числом елементів, що відмовили, і середнім числом відмов за час t виявиться менше 2.

2. В среднем 20% пакетов акций на аукционах продаются по первоначальной цене. Найти вероятность того, что из 9-ти пакетов акций в результате торгов по первоначально заявленной цене: 1) не будут проданы 5 пакетов; 2) будет продано: а) менее 2-х пакетов; б) не более 2-х пакетов; в) хотя бы 2 пакета; г) наивероятнейшее число пакетов.

3. Решение «да» или «нет» принимается по большинству голосов советом из 5 человек. Какова вероятность совершить ошибку, если вероятность ошибки для каждого члена совета равна 0,1?