Get Adobe Flash player

Приклад №12

Приклад.

Монету кинули двічі. Нехай Х – кількість випадань герба, Y – кількість випадань цифри. Записати рівняння прямої регресії Y на Х.

Розв'язання. Маємо: кількість випробувань n=2, ймовірність випадання герба в одному випробуванні p=0,5, цифри q =0,5. Тоді E(X)=np=1, E(Y)=nq=1, D(X)=D(Y)=npq=0,5.

Закон розподілу випадкової величини XY задається таблицею

 ХY=k  0  1
 P{XY=k}  0,5  0,5

Отже,

і рівняння прямої регресії Y на Х запишеться у вигляді y=2-x.