Get Adobe Flash player

Завдання

1. Чому дорівнює ймовірність появи події в кожному випробувані, якщо найімовірніша частота появ події в 900 випробуваннях дорівнює 560.

2. Теорема повторення дослідів. Монета підкидається n = 5 разів. Знайти ймовірності: 1) випадання герба рівно m = 3 рази; 2) випадання герба не менше k = 4 разів; 3) випадання герба від l1 = 1 до l2 = 4 разів.

2. На трьох верстатах-автоматах обробляються однотипні деталі, що надходять після обробки на загальний конвеєр. Перший верстат дає 2% браку, другий - 7%, третій - 10%. Продуктивність першого верстата в 3 рази більше продуктивності другого, а третього - в 2 рази менше, ніж другого. Які частки деталей кожного верстата серед бракованих деталей на конвеєрі?

3. В коробці лежать 8 білих і 6 чорних кульок. Знайти ймовірність того, що серед 4-х обраних навмання кульок буде рівно 2 білих.