Get Adobe Flash player

Приклад №1

Наприклад, дані реєстрації народжувань дітей в невеликому населеному пункті за невеликий період часу не дають стійких співвідношень між кількістю народжених хлопчиків і дівчаток. Однак якщо зібрати статистичні дані по всій країні за тривалий період (кілька десятиріч) і проаналізувати їх, то виявиться певна закономірність: на кожну 1000 народжених припадає в середньому 515 хлопчиків.

Отже, другим з початкових понять теорії ймовірностей є поняття масовості явищ (подій).

Масові явища розглядаються як протилежність до одиничних і масовість може проявлятись:

1) в часі;

2) в просторі;

3) і в часі, і в просторі.

Тепер ми можемо остаточно сформулювати, що є предметом теорії ймовірностей.

Предметом теорії ймовірностей є вивчення кількісних закономірностей, характерних для масових однорідних випадкових подій.

Теорія ймовірностей є теоретичною базою для математичної статистики.

Предмет математичної статистики – дослідження закономірностей, яким підпорядковані масові випадкові явища, на підставі статистичних даних – результатів спостережень. Ці закономірності вивчають за допомогою методів теорії ймовірностей.