Get Adobe Flash player

Завдання

1. У ящику 100 зелених і 80 червоних яблук. З ящика виймають навмання n яблук з поверненням кожного вийнятого яблука. Найімовірніше число появи зеленого яблука дорівнює 11. Знайти n.

2. Ймовірність присутності студента на занятті дорівнює 0,9. Чому дорівнює найімовірніше число студентів, присутніх на занятті, якщо всього у групі 35 студентів?

3. Ймовірність виготовлення стандартного виробу дорівнює 0,95. Яка ймовірність того, що серед 10 виробів не більше одного нестандартного?