Get Adobe Flash player

Завдання

1. Імовірність того, що студент складе залік з першого разу, дорівнює 0,9. Яка ймовірність того, що серед 7 студентів залік складуть: а) 5 студентів? б) не менше 5 студентів?

2. На контроль прийшла велика партія виробів. Відомо, що 5% усіх виробів не задовольняє стандарту. а) Знайти найбільш імовірне число нестандартних виробів серед 6 перевірених і відповідну йому ймовірність. б) Скільки потрібно узяти виробів, щоб імовірність наявності серед них принаймні одного нестандартного виробу була меншою 0,95?

3. Ймовірність виграшу в лотерею на 1 квиток рівна p = 0,28. Куплено n = 20 квитків. Знайти: а) найімовірніше число квитків, що виграли; б) ймовірність виграшу.